01. mai 2024

Lad os styrke samarbejdet mellem EU, Færøerne og Grønland

Nordatlanten bør står øverst på dagsordenen med det kommende danske EU-formandskab. Det er en unik mulighed, skriver Anna Falkenberg (SP) og Torsten Laksafoss Holbek (V).

Ursula, jeg tror dette er begyndelsen på et smukt venskab. 

Den berømte replik fra filmklassikeren, Casablanca kunne have været afskedsreplikken fra Færøernes lagmand, Aksel V. Johannesen, til Ursula von der Leyen, da hun for nylig lagde vejen forbi Tórshavn.

For det var et historisk øjeblik, da formanden for Europa-Kommissionen besøgte Færøerne og indgik ny aftale om forstærket samarbejde. Det er nemlig første gang, at formanden for Europa-Kommissionen aflægger Færøerne et officielt besøg. Signalværdien er ganske massiv.

Og man må rose skiftende færøske regeringer, og det færøske embedsværks lange seje træk for at komme på dagsordenen i Bruxelles.

Ligeså den danske regering som har arbejdet hårdt for at få de nordatlantiske ønsker, om et tættere samarbejde med Europa, på dagsordenen. 

Samtidig er det ikke tilfældigt, at det øverste politiske niveau i Bruxelles rejser til Færøerne og Grønland netop nu, hvor Ruslands uprovokerede overfald på Ukraine fortsat står på. Sikkerhedspolitikken er det centrale tema i det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Og her spiller Nordatlanten også en rolle, hvor Færøerne ligger strategisk placeret som indgangsporten til det arktiske, mens Grønland, udover sin geografiske position, også har et stort potentiale, når det drejer sig om adgang til sjældne jordarter.

Det skriger Europa på i kampen for at blive mere selvforsynende, hvad angår råstoffer og sjældne jordarter, som er altafgørende i den grønne omstilling, men også kan bruges til at producere komponenter til fx forsvarsindustrien, mobiltelefoner, vindmøller og meget mere.

Med det kommende danske EU-formandskab in mente har Færøerne, Grønland og Danmark en unik mulighed for at sætte Nordatlanten øverst på dagsorden.

Timingen er yderst relevant i forhold til de to emner, som i særdeleshed optager borgerne i Europa, nemlig sikkerhed og håndteringen af klimakrisen. Og hvorfor ikke bruge den mulighed til at invitere EU-toppen til Tórshavn og Nuuk som optakt til EU-formandskabet? Der er rigeligt at tage fat på.

Sikkerheden i Nordatlanten, hvor både Kina og Rusland lurer i kulissen. Klimakrisen som er foruroligende synlig med den smeltende indlandsis i Grønland, som medfører varmere have og ændrede fiskebestande.

Og helt konkret behovet for at gøre det mere attraktivt for Færøerne og Grønland at handle med EU ved at fjerne toldmure gennem nye forbedrede handelsaftaler.

Lad os derfor bruge det politiske momentum man har opnået til at løfte færøske og grønlandske interesser i Bruxelles.

Og samtidig forankre og styrke samarbejdet mellem EU, Færøerne og Grønland. 

Timingen har sjældent været bedre med et kommende valg til Europa-Parlamentet og udsigten til et dansk EU-formandskab i 2025.