03. mai 2023

Røða hildin um norðurlendskt verjusamstarv

Røða hildin til orðaskifti um norðurlendsk verjusamstarv hin 02. mai 2023

Tak for ordet og tak til forsvarsministeren for redegørelsen.

 

Krig er ødelæggende. Vi har krig i Europa, og vi ser dagligt billeder fra Ukraine, hvordan krigen medfører død og ødelæggelse.

 

Det er ikke til at holde ud, men vi bliver nødt til at stå sammen mod den aggressive modpart.

 

Krigen i Ukraine har også medført splittelse i befolkningsgrupper og mellem lande.

 

På globalt plan tøver visse lande med at støtte Ukraine og andre lande støtter mere eller mindre Rusland, og det giver anledning til samarbejdsvanskeligheder og splittelse i forhold til de lande, som støtter Ukraine

 

Men heldigvis har krigen i Ukraine ikke slået en kile ned i samarbejdet i Norden. Tværtimod, krigen har styrket sammenholdet i Norden.

 

---------

 

Som repræsentant i Nordisk Råd og en stor fortaler for det nordiske samarbejde kan jeg kun glæde mig over sammenholdet.

 

De nordiske lande har intensiveret samarbejdet på forsvarsområdet, og vi har fået nye NATO -medlemmer.

 

Finland blev optaget i NATO i april i år. Tillykke med det. Sverige har søgt om optagelse, og jeg er sikker på, at det nok skal lykkedes for Sverige at blive medlem af NATO inden længe.

 

Styrkelse af samarbejdet i Norden er den rigtige vej at gå, nu hvor situationen er som den er.

 

Det kunne også være, at de nordiske lande kunne gå endnu længere. I dag er det nordiske forsvarssamarbejde formaliseret under fællesbetegnelsen NORDEFCO.

 

Men hvad med at gå endnu længere og formalisere forsvarssamarbejdet i Nordisk Råd? Det ville kræve en ændring af Helsingforsaftalen, men fordelen er, at forsvarssamarbejdet ville være en naturlig og integreret del i det nordiske samarbejde.

 

----------

 

Færøerne går heller ikke fri af urolighederne i Europa. Stormagternes interesse i Nordatlanten kan mærkes.

 

Afsløringer om at russiske fiskeskibe spionerer er bekymrende. Hvordan den situation takles, får vi at se inden længe. Landsstyret arbejder på en rapport og træffer en afgørelse inden længe. Det synes jeg, de skal have lov til at gøre i fred.

 

----------

 

Færøerne bidrager også til, at Rusland ikke kan gøre som de vil. Landsstyret som sad fra 2019 til 2022 sagde ja til, at der bliver opstillet en varslingsradar på Færøerne.

 

NATO øvelsen “Dynamic Mongoose 2023” foregår blandt andet i færøsk farvand i disse dag. Det er ikke første gang, at en NATO-øvelse foregår i farvandet omkring Færøerne.

 

De senere år har vi også oplevet, at NATO skibe og ubåde har skiftet besætning på Færøerne.

 

Blandt færøske politikere ser der ud til at være enighed om, at vi skal ikke have krigsmateriel på færøsk grund, men det er godt, hvis Færøerne kan bidrage på andre måder.

 

Ved at sige ja til radaren og lægge havområde til NATO øvelser kan det forhåbentligt bidrage til, at NATO kan følge bedre med i, hvad der sker over og under havoverfladen.

 

Det er til gavn for os alle.

 

----------

 

Til sidst vil jeg komme med et lille input, eller påmindelse, til forsvarsministeren, når det gælder beredskabssamarbejdet.

 

Glem ikke Nordatlanten og Arktis!

 

Skibstrafikken øges i Arktis i takt med at isen smelter.

 

Havområdet er enormt, og skulle en ulykke ske i et afsondret område kan det tage lang tid, før hjælpen kommer frem.

 

I det kolosale store område er af livsvigtig betydning at have et godt samarbejde med landene, der grænser op til Arktis og Nordatlanten. Det kan vi i Norden bliver bedre til at samarbejde om.

 

-------

 

Til sidst til jeg takke for en god debat, og takke for det gode samarbejde vi har partierne imellem.

 

Tak for ordet!