03. februar 2009

En solid bund under de færøske pengeinstitutter

Røða í Fólkatinginum í samband við viðgerð av bankpakka II

Den globale finanskrise er over os, og nu rammer den også Færøerne. Den færøske økonomi er lille, og evnen til at modstå selvforskyldte og udefrakommende negative udsving er derfor ikke stor.

Desværre er det i modgangstider, at den store værdi af rigsfællesskabet bliver synlig. Det var også tilfældet i forbindelse med den økonomiske krise i 1990'erne; her oplevede vi, at tilskud og billige lån fra Danmark medførte en hurtig forbedring i den økonomiske udvikling på Færøerne, og den positive udvikling holdt sig i adskillige år. 

I den senere tid er der dog sket en væsentlig afmatning som følge af dels den betydelige formindskelse af bloktilskuddet, dels store stigninger i de offentlige udgifter og endelig som følge af udefrakommende negative udsving.

Den bankpakke, vi om kort tid vedtager, har stor betydning for den finansielle stabilitet på Færøerne. Bankpakken lægger en solid bund under de færøske pengeinstitutter, og for den almindelige færing, som har indestående i banken, betyder bankpakken en forhøjelse af indskydergarantien. 

For de færøske husholdninger skaber den en større tryghed i privatøkonomien, og for de færøske virksomheder vil bankpakken gøre det nemmere at få finansiering i pengeinstitutterne til sunde og solide projekter. På den måde kommer bankpakken til at få indflydelse på alle områder i det færøske samfund.

I går vedtog Lagtinget, at bankpakke II skal sættes i kraft på Færøerne. Det sker, efter at Foreningen Færøske Pengeinstitutter har anbefalet, at bankpakke II også kommer til at gælde for Færøerne. Foreningen henviser til, at bankpakken medvirker til at styrke bankernes likviditetsgrundlag. 

Den største færøske bank, Eik Banki, har allerede hentet over 0,5 mia. kr. hjem ved salg af obligationer. Det tyder på, at bankpakkerne påvirker pengemarkederne positivt.

Finansmarkedet er fælles for alle dele af riget, og det skal kunne rumme landenes forskellige økonomiske vilkår. Det positive samarbejde mellem Færøernes landsstyre og Økonomi- og Erhvervsministeriet om det stillede ændringsforslag tyder på, at dette krav er opfyldt, og med ændringsforslaget skabes der plads til de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Jeg tillader mig at komplimentere regeringen for at have etableret et positivt samarbejde mellem rigsdelene, for kun gennem samarbejde sikrer vi, at alle rigets dele er godt rustet til at modstå virkningerne af den globale finanskrise. Derfor stemmer jeg for forslaget i dag.

Edmund Joensen