07. oktober 2011

Samstarv í Ríkisfelagsskapinum um búskapar- og fólkavøkstur

Samstarvið í Ríkisfelagsskapurin eigur at vera við til at skapa búskapar- og fólkavøkstur í Føroyum. Tað er ein høvuðsboðskapur í hesi røðuni hjá Edmundi Joensen, fólkatingsmanni, í setanarorðaskiftinum í Fólkatinginum tann 6. oktober 2011

Det er et privilegium – på ny – at være med til en åbningsdebat i et nyvalgt Folketing.
 
Først vil jeg ønske alle Folketingets medlemmer tillykke med valget. Det er godt at gense de kendte ansigter – og spændende at få lov til at møde og arbejde sammen med nye medlemmer.
 
Også et varmt og oprigtigt tillykke til den nye regering og den nye statsminister – den første kvinde i den varme stol. 
 
*****
 
Statsministeren er HELE Danmarks statsminister, blev der sagt i åbningstalen.
 
Tillad mig at føre tanken lidt videre. Det er også vigtigt at få med, at vi taler om HELE Rigsfællesskabets statsminister.
 
Vi, der bor og lever højt mod nord, og er med i Rigsfællesskabet – vi vil gerne, at enhver ny statsminister husker at løfte sit blik mod nord.
 
Med jævne mellemrum.
 
Også selv om ministeren skal styre EU fra 1. januar.
 
Vi ønsker en synlig statsminister, der er god til at lytte.
 
En statsminister og en regering, der prioriterer Rigsfællesskabet og aktivt går ind i samarbejdet.
 
Jeg kan næsten se på statsministeren, at hun er enig med mig – og det tegner godt.
 
*****
 
Folketingsvalget på Færøerne var ganske interessant.
 
De færøske vælgere har klart tilkendegivet, at Færøerne og Danmark skal dyrke samarbejdet.
 
Vi to færøske medlemmer af Folketinget kommer ganske vist fra hver sit parti. Men begge partier går varmt ind for Rigsfællesskabet, den konstruktive dialog, og udviklingen af vores relationer.
 
Den tid, hvor færøske folketingsmedlemmer havde fokus på afvikling og konfrontation her i salen, er formentlig forbi.
 
*****
 
Nu kan vi tage fat på arbejdet og samarbejdet, som den nye regering allerede har inviteret til.
 
Der er en række områder, hvor vi kan intensivere vores samarbejde.
 
I den forbindelse er det vigtigt at se, at Færøerne i dag står over for to store udfordringer. 
 
For det første! Vi kæmper – ligesom andre europeiske lande – med økonomisk stilstand. Arbejdsløsheden er stor. Det samme kan siges om underskud på de offentlige finanser.
 
For det næste! Vi oplever i disse år en fraflytning fra Færøerne, som er ganske bekymrende. Det typiske er, at de unge rejser ud for at uddanne sig. Det er både godt og nødvendigt. PROBLEMET er, at kun få af dem kommer tilbage. En rapport fra OECD viser ligefrem, at Færøerne er udsat for ”hjerneflugt”.
 
Med andre ord: der er brug for flere arbejdspladser, økonomisk og befolkningsmæssig vækst – og her skal der virkelig sættes ind.
 
*****
 
Sambandspartiet mener, at samarbejdet i Rigsfællesskabet bør kunne give et løft.
 
Jeg har med stor interesse noteret mig, at statsministeren og regeringen vil kæmpe for, at Danmark skal være frontløber, når det gælder udvikling af grøn teknologi og energi.
 
Hvad med at invitere Færøerne med?
 
Vores vind er kraftig. Vores havstrømme og tidevandsstrømme er fulde af energi. Og vi arbejder i øjeblikket med at trække varme ud af havet.
 
Ca. 45 % af Færøernes el-forbrug stammer fra vedvarende energi, specielt vandkraft. 
 
Men vi vil videre.
 
Her burde Færøerne og Danmark kunne samarbejde! 
 
Fælles og målrettet forskning og udvikling med henblik på eksport af grøn teknologi.
 
Nye arbejdspladser. Økonomisk vækst. Og et reduceret CO2-udslip.
 
Det er sød musik i mine øren.
 
*****
 
Men her må jeg høre statsministeren ad. 
 
Vil statsministeren arbejde for at skabe muligheder for at etablere ordninger, eller at bruge eksisterende ordninger, hvor færøske og danske virksomheder, forskere og andre kan finde sammen og komme med i regeringens grønne satsning?
 
Hvordan kan færøske virksomheder komme med på den grønne vogn?
 
*****
 
Som nævnt mener vi i Sambandspartiet, at samarbejdet i Rigsfællesskabet også bør kunne være med til at reducere fraflytningen fra Færøerne.
 
Jeg mener, at færøske og danske myndigheder, uddannelses-institutioner, forskningsmiljøer, kommuner og – ikke mindst – private virksomheder i vores to lande må samle kræfterne til en fælles indsats.
 
Billedet, som jeg ser det, er, at vi i fællesskab – helt eller delvis – flytter nogle af de uddannelser, som færingerne i dag tager i Danmark, op til Færøerne. 
 
På den måde kan vi fastholde flere af de unge på øerne. 
 
Samtidig får vi etableret og styrket et studie- og forskningsmiljø. Sammen med virksomhederne – og det er ret vigtigt – sammen med virksomhederne! – skal dette miljø stimulere økonomisk vækst via innovation og eksport af ny teknologi.
 
Som sagt. For at reducere fraflytningen, må vi have gang i en proces på uddannelses- og forskningsområdet. 
 
Er det noget, vi kan finde ud af i fællesskab – hvad mener statsministeren?
 
*****
 
Lad mig her til sidst kommentere regeringsgrundlaget.
 
Den nye regering fortsætter – i meget stor udstrækning – den tidligere regerings Færø-politik.
 
Det er en god tradition, at Danmarks Færø-politik er baseret på det bredest mulige flertal i Folketinget. Sådan bør det være.
 
Det betyder, at man bør afholde sig fra at føre enten rød eller blå Færø-politik. Og man bør lytte til Færøernes landsstyre.
 
Konkret vil jeg sige, at det er fornuftigt at fastslå, at Grundloven og Hjemmestyreloven er rammen om Rigsfællesskabet.
 
*****
 
Jeg håber, at statsministeren vil give sig tid til at kommentere på det, jeg har nævnt i min tale.
 
Og jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye folketingsår.
 
Tak!

 

Edmund Joensen