09. oktober 2019

Røða til frágreiðing um Arktis

Røða ið var hildin til árligu frágreiðingina um Arktis

Tak til ministeren for redegørelsen.

Det glæder mig, at det arktiske arbejde er prioriteret i Folketinget. At der er nedsat en arktisk delegation, som behandler arktiske spørgsmål.

Det glæder mig også, at regeringen siger sig ville prioritere Rigsfællesskabet.

Derfor undrer det mig også, at der indledningsvis i redegørelsen bliver påpeget, at – og jeg citerer:

”Aktiviteter, der relaterer sig til forholdet mellem Danmark og henholdsvis Grønland og Færøerne, behandles i regeringens årlige redegørelse om rigsfællesskabet.”

Altså ikke i den arktiske redegørelse!

Danmark er kun en del af Arktis på grund af Rigsfællesskabet. Det er derfor mærkværdigt at tale om Arktis uden også at tale om Rigsfællesskabet. Arktis og Rigsfællesskabet er betinget af hinanden!

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at tale om netop det. Rigsfællesskabet og Arktis. Færøerne og Arktis. Grønland og Arktis. Fordi uden Færøerne og i særdeleshed Grønland, ville Danmark slet ikke være med i diskussionen om Arktis.

Udenrigsministeren ville næppe skrive en redegørelse om Arktis. Og Danmark ville ikke have en udpræget politik om Arktis.

Mens Grønland selvfølgelig ER Arktis, så er det uundgåeligt, at også Færøerne kommer til at have en central rolle i Arktis.

Klimaforandringerne i Arktis medfører som bekendt en tilbagetrækning af isen, hvilket åbner op for nye sejlruter – især om sommeren.

Skibstrafikken er allerede øget i Arktis og kommer til at vokse betydeligt de kommende år. Og selv om klimaforandringerne åbner op for nye sejlruter, så er vejrforholdene stadig udfordrende. Is og ekstremt vejr vil udfordre skibstrafikken.

Det stiller store krav til beredskabet i området. Grønlands kystlinje er over omkring 44.000 kilometer!

Færøerne er derimod et lille land, men havområdet er på størrelse med Storbritannien.

Det stiller uforholdsmæssigt store krav til beredskabet i de to lande.

Én anden bekymring for os, der bor i den region, der debatteres i dag, er den militære udbygning i regionen.

Ministeren siger i redegørelsen, at især Rusland prioriterer militær udbygning i Arktis og er i færd med at konsolidere sin militære stilling langs Ruslands nordlige flanke. Så selv om Kongeriget og de arktiske stater har en målsætning om lavspænding i regionen, så er den målsætning udfordret med Ruslands konsolidering.

Færøerne har som bekendt fået nyt landsstyre. Landsstyret vil arbejde for at styrke Færøernes position som en del af Arktis.

De nye sejlruter kommer til at passere Færøerne. Derfor kommer Færøerne også at have en central rolle i Arktis. Vi ser allerede nu, at skibstrafikken er vokset.

På grund af den øgede skibstrafik og Færøernes placering midt i de nye sejlruter, er det nærliggende at forestille sig, at Færøerne bliver en nyt maritimt midtpunkt i Nordatlanten.

Det har været interessant at følge debatten i dag – og jeg ser frem til at arbejde mere med arktiske spørgsmål i den arktiske delegation

Tak for ordet!