29. mars 2023

Røða til 1. viðgerð av fíggjarlógini fyri 2023

Røða, ið Anna Falkenberg helt 29. mars 2023, til 1. viðgerð av fíggjarlógini fyri 2023.

Tak for ordet, og tak for en god debat her i dag.

Lad mig først kvittere for den inddragelse af de nordatlantiske mandater til forhandlingerne om finansloven, som regeringsgrundlaget lægger op til. Det ser jeg frem til.

Min rettesnor til forhandlingerne vil være at prioritere områder og projekter, der er for rigsfællesskabets fælles bedste. Altså, der gavner og styrker det konkrete samarbejde mellem alle tre rigsdele.

Der er dog en konkret sag, jeg gerne vil løfte til dagens finanslovsdebat. Der blev ved sidste indgåede politiforlig afsat omkring 3 mio. kr. til etableringen af en skydebane til det færøske politi.

Færøernes Politi skal gennemgå årlige skydeøvelser, men har ikke tilfredsstillende forhold til dette. Manglende indendørs faciliteter betyder, at politiet er afhængigt af meget uforudsigelige vejrforhold i udmarken, hvor bl.a. løstgående får også befinder sig. I takt med at kravene til politiets skydetræning jævnligt skærpes, bliver det mere besværligt for færøsk politi at afvikle nødvendige øvelser. Derfor var det også glædeligt at det blev prioriteret i det seneste politiforlig.

Der er dog nu opstået et problem, nemlig at der “kun” er afsat penge til en udendørs skydebane, og ikke en indendørs som den oprindelige plan var. Det betyder, at der vil mangle ca. 10 mio. kr. for at etableringen kan finde sted. Det er meget uheldigt.

Jeg synes, at vi mangler en debat om, hvordan vi i forhandlingerne adskiller de konkrete forbedringer der skal laves i og for myndigheder som er danske ansvarsområder, og ellers generelle projekter som vi som nordatlantiske medlemmer synes skal til for at styrke og gavne samarbejdet i rigsfællesskabet.

Politiet på Færøerne er som alle bekendt en dansk myndighed.

Derfor er det også mit håb, at regeringen vil se positivt på de forslag, som jeg vil komme med til forhandlingerne, og samtidig have in mente, at der altså er nogle danske ansvarsområder på Færøerne som skal prioriteres.

Der er kommet en ny regering på Færøerne, som Sambandsflokkurin ikke er en del af. Regeringen på Færøerne har valgt at prioritere, at det danske bloktilskud til Færøerne, skal mindskes med 100 mio. kr. over fire år, det fremgår også af dette finanslovsforslag. Selvom jeg og Sambandsflokkurin ikke ønsker at reducere bloktilskuddet for hver en pris, så respekterer vi selvfølgelig, at der er et politisk flertal på Færøerne, der ønsker det.

Men endnu en gang, tak for en god debat i dag, og jeg ser frem til de videre forhandlinger.

Tak for ordet.